slider-5

Angsten of sombere gevoelens kennen de meeste mensen wel in een periode van hun leven.  Steun uit de directe omgeving, uit vriendenkring of familie of van collega’s of eigen veerkracht is vaak voldoende om hier mee om te gaan. En na verloop van tijd verdwijnen de klachten vanzelf. Maar in een aantal gevallen blijven die klachten bestaan of verergeren ze zelfs. Dan is deskundige hulp aangewezen is, bijvoorbeeld in de vorm van een korte of langere psychologische ondersteuning of therapie.

Vergoeding en verwijsbrief

De praktijk neemt volwassen cliënten in behandeling, vanaf 18 jaar.Voor de vergoeding van een therapie of begeleiding door uw zorgverzekeraar is een verwijzing van de huisarts of bedrijfsarts nodig. Het heeft mijn voorkeur als uw huisarts bovendien in Diemen gevestigd is, omdat ik vaak nauw met de huisartsen daar samen werk.  Voor een vergoeding door de zorgverzekeraar is het nodig dat een arts naar mij verwijst. Belangrijk is daarbij dat de huisarts kiest uit basis-ggz of specialistische ggz. Bovendien moet de huisarts altijd een (vermoeden van) een diagnose vermelden in de verwijsbrief.

Wachtlijst

Momenteel hanteer ik geen wachtlijst. Ik streef ernaar om de behandeling binnen twee weken na aanmelding te beginnen. Wanneer de wachttijd als te lang ervaren wordt, zal een andere mogelijke verwijzing besproken worden of een terugverwijzing naar de huisarts. Zodra u zich telefonisch aanmeldt, hebt u dus binnen twee weken een eerste gesprek. De behandelwachttijd (tijd tot het begin van de behandeling) is daarna een week.

Werktijden

Mijn werktijden zijn van dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 4 uur.

Vakantie en waarneming

Vakantie en waarneming wordt altijd op deze bladzijde aangekondigd.

(website bijgewerkt: 14-2-2017)