slider-5

//////////////////

De praktijk zal gesloten zijn van 1 t/m 9 oktober 2018. In geval van crisis dient u in die periode contact op te nemen met uw huisarts.

//////////////////////////////

Het uitgangspunt van de praktijk voor psychologie en psychotherapie van Pieter Fopma is, dat lastige emotionele problemen vaak lijken op alledaagse angsten of sombere gevoelens die iedereen wel kent in een periode van zijn leven.  Steun uit de directe omgeving, uit vriendenkring of familie of van collega’s of eigen veerkracht is vaak voldoende om hier mee om te gaan. Maar in een aantal gevallen blijven die klachten bestaan of verergeren ze zelfs. Dan is deskundige hulp aangewezen is, bijvoorbeeld in de vorm van een korte of langere psychologische ondersteuning of therapie. Hieronder wordt kort een aantal belangrijke zaken over de praktijk. Op de rest van de website worden deze verder toegelicht.

Vergoeding en verwijsbrief

Ik behandel alleen volwassen cliënten, vanaf 18 jaar, altijd op verwijzing van hun huisarts. Het heeft mijn voorkeur als uw huisarts bovendien in Diemen gevestigd is, omdat ik vaak nauw met de huisartsen daar samen werk.  Voor een vergoeding door de zorgverzekeraar is het nodig dat een arts naar mij verwijst. Belangrijk is daarbij dat de huisarts kiest uit basis-ggz of specialistische ggz. Bovendien moet de huisarts altijd een (vermoeden van) een diagnose vermelden in de verwijsbrief.

Wachtlijst

Ik streef er in het algemeen naar om de behandeling binnen twee weken na aanmelding te beginnen. Momenteel is er een patiëntenstop en kan ik geen nieuwe patiënten in behandeling nemen. Dit zal in feite neerkomen op een wachttijd van 4 weken voor de intake-gesprekken en 8 weken voor het begin van de behandeling (na de intakegesprekken). De wachttijd kan echter binnen een week fluctueren. Belt u mij daarom als u een preciezere indicatie van de wachttijd wilt hebben.

Werktijden

Mijn werktijden zijn van dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 4 uur.

Bereikbaarheid, aanmelding, behandelvormen

Zie voor verdere informatie over bereikbaarheid, aanmelding en behandelvormen de overige informatie op deze website.

Vakantie en waarneming

Vakantie en waarneming wordt altijd op deze bladzijde aangekondigd.

Bijhouden website

De website wordt elke maand bijgewerkt en up to date gehouden, meestal op de 2de vrijdag van de maand.

AVG

De praktijk houdt zich aan de regels van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie hiervoor op deze website: I-Help.