Behandelingen 2018; meer nadruk op psychotherapie in de SGGZ

Ik wil me in 2018 meer richten op middellange behandeling (van circa 25 sessies) in de SGGZ als psychotherapeut. Klachten die daarvoor in aanmerking komen zijn: paniekgevoelens, somberheid, overmatige preciesheid, zich snel gekwetst voelen, problemen op het werk of in privé-omstandigheden die ook met de eigen opstelling te maken hebben. Hiernaast wil ik me blijven richten op traumaverwerking middels EMDR.

Psychiatrische problematiek, ADHD, autisme.

Er was in de praktijk de afgelopen jaren extra aandacht voor de diagnostiek en begeleiding van volwassenen met psychiatrische problemen, ADHD en autisme. Deze problemen en de klachten die daarbij horen zullen ook de komende tijd in mijn praktijk behandeld kunnen worden, maar er zal minder aandacht en plaats voor zijn.

ADHD en autisme (ASS)

Bij autisme wordt dan na de diagnostiek vooral aandacht besteed aan voorlichting en het toepassen van Mindfulness-meditatie.

Bij ADHD geef ik adviezen over dagindeling en agendagebruik e.d.  Medicatie kan ik echter niet voorschrijven. Hiervoor verwijs ik vaak door naar PsyQ, soms ook voor de diagnostiek zelf. Geïnteresseerden kunnen de website van PsyQ bezoeken op www.psyq.nl.

Psychiatrische problematiek met hallucinaties en wanen

Hiernaast wordt er aandacht besteed aan stabiele psychiatrisch problematiek, dat wil zeggen: bij mensen die zich redelijk tot goed kunnen handhaven in het dagelijks leven maar die toch psychiatrische klachten hebben als stemmen horen en achterdocht of wisselende stemmingen zoals bij manische depressiviteit. Ik volgde hiervoor  in 2017 een extra opleiding. Zie hierover ook: www.gedachtenuitpluizen.nl.

Voorwaarde voor de behandeling is wel dat die stabiliteit gewaarborgd wordt. Vaak zal daartoe een advies en goedkeuring van een psychiater voor de behandeling nodig zijn.

Ik wil me in eerste instantie richten op jongen mensen die het risico lopen op een psychose en die mogelijk al lichte psychiatrische klachten hebben. Daarnaast is er in de praktijk plaats voor volwassen met ernstiger, langduriger psychiatrische problemen. Het is echter wel nodig dat de behandeling in overleg met een huisarts en zo nodig in overleg met een psychiater plaats vindt.

Hierbij wordt vooral voorlichting gegeven en wordt bijvoorbeeld naar het slaappatroon gekeken, maar wordt ook aandacht besteed aan het beter hanteren van de klachten met cognitieve therapie. Dit betekent in feite dat er samen met u op een redelijke manier over de klachten gepraat wordt en geprobeerd wordt ze van alles kanten te bekijken.

De AVG

Per 25 mei 2018 geldt in Europa de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De privacywetgeving is daarmee binnen heel Europa gelijk. Alle organisaties moeten kunnen aantonen dat ze zich aan deze privacywetgeving houden, onder andere met een privacy statement. Dit geldt ook voor mijn praktijk. U vindt het privacy statement en andere zaken betreffende de AVG op deze website onder I-Help.