U dient zich telefonisch aan te melden, bij voorkeur op het telefonisch spreekuur via 06-47787280, van dinsdag tot en met vrijdag. Bij geen gehoor kunt u naam en telefoonnummer inspreken, dan bel ik u terug.

Werktijden

Mijn werktijden zijn dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 16.00 uur. De eerste afspraak is om 9.00 uur, de laatste om 15.30 uur. De tijden voor afspraken zijn, telkens voor 45 of voor 20 minuten: 9.00 uur (45 minuten), 9.50 u (20 minuten), 10.30 uur (45 minuten). 11.30 uur ( 45 minuten); 12.20 uur (20 minuten); 14.00 uur (45 minuten), 15.00 uur (20 minuten) en 15.30 uur (45 minuten).

Werkadressen

De praktijk heeft drie werkadressen, alle in Diemen:

–op woendag en vrijdag Gezondheidscentrum Diemen Noord:  

Houtbosch 2, 1111 ST Diemen

–op dinsdag en donderdag Gezondheidscentrum Diemen Zuid: 

    Ouderkerkerlaan 34, 1112 BE Diemen

–vanaf 29 mei 2018: eens in de twee weken de dinsdagochtend: Gezondheidscentrum Diemen Campus (tegenover de winkel van Greystar en naast de Multicopy)

      Dalsteindreef 3035, 1112 XC, Diemen (gebouw 3).

Dit spreekuur is een intakespreekuur, met name voor studenten; verdere gesprekken zullen in de meeste gevallen in Diemen Zuid plaats vinden.

Bereikbaarheid per telefoon en email

Pieter Fopma is telefonisch te bereiken van dinsdag t/m vrijdag tussen 13.30 en 14.00 uur, via 06-47787280.

Buiten deze tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken. Spreekt u dan bij voorkeur een boodschap in: een voicemail bereikt mij in het algemeen het snelst, vaak sneller dan een SMS-bericht. Voor minder dringende boodschappen kunt u mij ook een e-mail sturen via [email protected].

Wanneer u eenmaal ingeschreven bent in de praktijk, kunt u ook uitgebreidere boodschappen achterlaten via Zivver, waarmee u na het instellen van een wachtwoord veilig informatie met mij kunt uit wisselen.

Aankondiging afwezigheid wegens vakantie

De aankondiging van vakantie staat op de eerste bladzij van deze website vermeld.

Waarneming

Waarneming voor patiënten bij langere periodes van vakantie of bij ziekte wordt vermeld op de voicemail en op de eerste bladzijde van deze website.

Ingeval van crisis buiten kantooruren dient u contact op te nemen met uw huisarts of diens plaatsvervanger.