De mogelijkheid bestaat ook om i-help (via internet) te gebruiken, ook wel e-health genoemd. Als het u aanspreekt kan dit een goede ondersteuning zijn van de behandeling. Het gaat om het invullen van vragenlijsten maar ook om het volgen van een korte cursus, het bekijken van filmpjes en dergelijke.

Om op de hoogte te blijven van de mate waarin de  behandeling resultaat oplevert, zal ik u regelmatig een vragenlijst in laten vullen: bij het begin, halverwege en aan het eind van de behandeling.  Het kost niet veel tijd om deze in te vullen. Het gaat om zogenaamde ROM-lijsten die Routinematig Uitkomst Meten“.

U krijgt dan een email met een link. Als u op deze link klikt komt u op mijn website. U wordt verzocht daar naar beneden de “scrollen” en dan de lijst in te vullen,

Een andere reeks vragenlijsten kan ik u opsturen via TELEPSY, een gebruikersvriendelijke website. Ik kan dit op eigen initiatief doen, maar u kunt mij ook zelf voorstellen eens een bepaalde vragenlijst aan u op te sturen als u een indruk wilt krijgen van uw klachten of van persoonlijkheidsfactoren en van hoe die zich verhouden tot de rest van de bevolking.

Ook bij TELEPSY  krijgt u dan een link. Als u wilt kunt u het wachtwoord dat daarbij hoort veranderen. Vervolgens kunt u niet alleen veilig lijsten invullen, maar ook cursussen volgen en korte fllms kijken, onder andere over slaapproblemen, angsten, piekeren en sombere stemming. Ook kunt u op de site van TELEPSY notities maken waar ik vervolgens weer op kan reageren.

Zie: www.telepsy.nl

Ook kunt u op de site van TELEPSY op uw eigen pagina notities maken waar ik vervolgens weer op kan reageren.  De pagina is alleen toegankelijk voor u en mij zodat we berichten kunnen uitwisselen. U kunt mij dan eventueel vragen stellen of we kunnen het huiswerk dat u gemaakt hebt bespreken.

Meestal zal ik eens per week tijd vrijmaken om uw berichten en notities te lezen en te beantwoorden. Wanneer u wilt dat ik u notitie spoedig lees, kunt u rechts op de pagina van de website een bericht voor mij achterlaten. Ik word dan gewaarschuwd dat u een bericht achterliet.

Mocht u mij eerder willen bereiken dan kunt u mij bellen via het telefoonnummer 06-47787280 en een boodschap inspreken via voicemail of een SMS versturen. Ik heb hier in het algemeen van dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 16.00 uur telefonisch bereiken. Bovendien heb ik telefonisch spreekuur tussen 13.30 en 14.00 uur, ook van dinsdag tot en met vrijdag.

De vragenlijsten van TELEPSY  worden op de website zelf  gescoord zodat ik ze snel met u kan bespreken.

Veiligheid op internet: TELEPSY

Zie www.telepsy.nl onder privacy voor informatie over veilig internetgebruik en de beveiliging door Telepsy.

Mindfulness via uw mobiele telefoon

Een interessante nieuwe ontwikkeling is het gebruik van de mobiele telefoon bij de behandeling. Zie hiervoor bijvoorbeeld de gratis app van VGZ voor  iPhone en Android. De app heet de VGZ Mindfulness Coach en geeft heldere uitleg en goede oefeningen. Zie hierover:

www.vgz.nl/mindfulness-coach-app

Andere online (zelf)hulp

Een interessante en uitgebreide site met zelfhulp voor verschillende psychische klachten is de site van MIRRO. Zij bieden programma ‘s aan voor de behandeling van onder andere angst en paniek, werkstress, relatieproblemen en rouwverwerking, omgaan met een chronische aandoening, sombere stemming bij jongeren, slaapproblemen en overgangsklachten.

www.mirro.nl

Andere filmpjes:

Een verhelderend tekenfilmpje over depressie staat op You Tube: Black Dog. De beelden spreken grotendeels voor zich.

Een aantal interessante filmpjes over autisme:

http://pasnederland.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=389:films-overmet-autisme&catid=119&Itemid=220

 https://www.youtube.com/watch?v=7MCIiPumEQg

 Een aardige app over cognitieve therapie voor eigen gebruik (via de app-store) is: Mediant 5 g

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

Onderstaande informatie is voor mijn huidige patienten niet van belang maar alleen voor vroegere patiënten die tot 2015 gebruik maakten van van “Veilig Inloggen”

Tot 2015 bestond hiernaast de mogelijkheid om  “Veilig inloggen”  mijn eigen website in te loggen, Deze mogelijkheid komt door de samenwerking met TELEPSY te vervallen. Voor de gebruikers van mijn website tot 2015 volgt hier nog de informatie over hun gebruik daarvan:

Bij “Veilig inloggen” was het inloggen zelf beveiligd, terwijl ook uw wachtwoord veilig versleuteld was en niet voor anderen zichtbaar. De website heeft een SSL-certificaat. Alleen ik en uzelf hadden toegang tot deze pagina. Mijn advies was om uw pagina echter niet openstaan op uw computer of telefoon, maar sluit deze na gebruik altijd af en houdt uw wachtwoord geheim.

Zowel de bladzijde op “Veilig Inloggen” als de testgegevens van TELEPSY worden bij het slot van de behandeling verwijderd. Mocht u zelf iets van de bladzijde onder Veilig Inloggen willen bewaren, dan dient u dit voor het einde van de behandeling zelf te kopiëren. De gegevens op de website bij “Veilige inloggen”zullen eind januari 2016 allen verwijderd zijn.