Pieter Fopma is de eigenaar en enige werknemer van de praktijk. Hij is geboren in 1954 en sinds 1983 gevestigd als klinisch psycholoog, gezondheidszorgpsycholoog, gedragstherapeut en psychotherapeut voor volwassenen.  Sinds 2002 richt hij zich speciaal gericht op het werkgebied Diemen, Duivendrecht, IJburg en Amsterdam Oost.

“Ik werk graag met mensen met uiteenlopende klachten, zowel lichter als zwaarder. Ik heb vooral  ervaring met angstklachten en met traumabehandeling middels EMDR. Daarnaast heb ik me de laatste jaren verdiept in Autisme, ADHD en psychiatrische problemen. Behandelingen kunnen kort duren, zo’n 5 gesprekken of als het nodig is langer, tot zo’n 50 gesprekken. Vaak vind ik praten over wat er echt aan de hand is, belangrijker dan het volgen van een vaststaand protocol. Het is voor mij vooral belangrijk om samen met u naar de klachten en problemen te kijken en daar een oplossing voor te vinden. Daarom werk ik ook bij voorkeur met een vorm van gedragstherapie waarbij overleg en samenwerking centraal staan.  Tegelijk zal ik zoveel mogelijk richtlijnen van wetenschappelijk onderzoek volgen die aangeven wat de beste behandeling voor een bepaalde klacht is.”

Evaluatie

Tijdens de behandeling, maar ook bij de afsluiting van de behandeling vindt een korte evaluatie en  een kort klanttevredenheidsonderzoek plaats. Zie hierover op deze website ook het onderdeel I-help over de vragenlijsten.

Bespreekt u klachten over de praktijk of de behandeling s.v.p. zo spoedig mogelijk met mij.

De evaluaties zullen anoniem worden doorgegeven worden aan de Stichting Benchmark GGZ, via de SVR.

Regelmatig overleg ik in de vorm van intervisie anoniem over mijn behandelingen met een aantal collega’s.

Kwaliteitseisen en klachten

Voor informatie over de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep,  maar ook voor klachten over gezondheidszorgpsychologie kunt u contact opnemen met de LVE via hun website www.lve.nl, met het NIP via www.nip.nl of via postbus 9921, 1006 AP te Amsterdam of met de NVGvZ via www.nvgz.nl.

Voor informatie en klachten over psychotherapie kunt u contact opnemen met de NVVP via www.nvvp.nl of via hun adres Maliebaan 50b; 3581 CS te Utrecht.

Bij de NVGvZ, de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie, sta ik in het kwaliteitsstatuut vermeld. De website van de vereniging is: www.nvgzp.nl. Zie hierover: www.ggzkwaliteitsstatuur.nl.

En ook de link: https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/model-kwaliteitsstatuut-ggz/Paginas/Home.aspx

Bij bovengenoemde instanties is ook informatie over de geschilleninstantie te vinden waarbij ik ben aangesloten. Een kwaliteits-statuut ligt ter inzage op de praktijk.

Elke psychologenpraktijk valt onder toezicht van Inspectie voor de Volksgezondheid. Ik ben daarom wettelijk verplicht om eventuele eigen nalatigheid of slechte zorg zo snel mogelijk zelf aan de inspectie te melden, zeker als deze ernstige gevolgen mocht hebben.

Geheimhouding

Wanneer u toestemming geeft, ontvangt de huisarts informatie over de behandeling. Anderen krijgen alleen informatie over de behandeling als u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Met collega’s overleg ik in regelmatige vergaderingen over de voortgang van de behandeling. Daarbij is uw anonimiteit gewaarborgd. Ook bij het contact met een zorgverzekeraar vallen uw gegevens onder het medisch geheim. Als u niet wilt dat ik uw diagnose kenbaar maak aan uw zorgverzekeraar kunt u mij dit laten weten via een privacyverklaring.

U hebt recht op inzage in en afschrift van, correctie op of vernietiging van uw dossier (behandelplan, evaluaties en correspondentie), dat in principe 15 jaar bewaard blijft.

Tenzij u daar bezwaar tegen maakt, worden de algemene gegevens over de behandeling (diagnose,  therapiesoort en duur van de behandeling) geanonimiseerd door gegeven aan het DIS, dus zonder uw persoonsgegevens. Het DIS verzamelt alle Diagnose Behandel Combinaties in Nederland, ook van bijvoorbeeld ziekenhuiszorg bij lichamelijke klachten. Ook als u niet wilt dat uw diagnose niet kenbaar gemaakt wordt aan het DIS kunt u dit laten weten via een privacyverklaring.

Gegevensbescherming

Volgens de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) die op 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie geldt, heeft de patiënt recht te weten welke persoonsgegevens met welk doel verzameld worden. Bovendien heeft hij of zij recht op inzage van de persoonsgegevens. Op verzoek krijgt u daar een kopie van. U hebt het recht te verlangen dat onjuiste of achterhaalde persoonsgegevens worden gecorrigeerd. Ook hebt u recht om persoonsgegevens te laten wissen. Dit moet dan binnen 3 maanden uitgevoerd zijn. Ook kan op uw verzoek alleen een deel van het medisch dossier verwijderd worden. U moet daarvoor schriftelijke toestemming geven.

De gegevens van mijn praktijk, inclusief dossiervoering, worden verzorgd door Intra-med, een vertrouwde organisatie van gegevensverwerking in de gezondheidszorg. Intra-med is gecertificeerd is volgens een internationale standaard via ISO27001 en NEN7510.

Mocht er op de een of andere manier sprake zijn van inbreuk op persoonsgegevens, dan dien ik dit bij te houden in een register dan opvraagbaar is voor de Autoriteit Persoonsgegevens en dien ik dit bovendien te melden als de inbreuk een risico met zich meedraagt.

Registraties

Ik ben BIG-geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog en als psychotherapeut. Zoekt u op www.bigregister.nl of zie deze link: https://www.bigregister.nl/?bignummer=19025769525