Iedereen van 18 jaar en ouder moet in Nederland de eerste 385 euro kosten van behandeling zelf betalen: het eigen risico. Hierna worden de gesprekken vanuit de basisverzekering vergoed. Ik behandel in mijn praktijk alleen volwassenen, vanaf 18 jaar.

Het kan zijn dat u met het afsluiten van uw polis hebt gekozen voor een vrijwillig (EXTRA) eigen risico van bijvoorbeeld 200 euro. In dat geval betaalt u die 200 euro extra aan de kosten van de behandeling dus in plaats van tot 385,– tot een bedrag van 585,– euro.

Er wordt naast het eigen risico geen eigen bijdrage in rekening gebracht.

Als voor een behandeling gekozen wordt, zal altijd het totaal van de aangeboden gesprekken in rekening gebracht worden, ook als men de behandeling niet voltooit. Bij het overstappen naar een andere behandelaar zal een transitiebedrag in rekening worden gebracht.

Telefonisch consult, e-mail, i-help

Inbegrepen bij de behandeling is telefoontijd voor de eerste aanmelding en voor het maken van afspraken. Hiernaast kunt u mij kort bellen—of als we dat afspreken ook e-mailen–voor overleg en vragen. Deze contacten zijn de eerste keren kosteloos als zij enkele minuten tijd vergen.

Ik maakt ook gebruik van “i-help” of “e-health”: behandeling via vragenlijsten of modules van TELEPSY. Meestal zal ik de tijd die ik daaraan besteed in rekening brengen in eenheden van 20 minuten. Aan het gebruik van de vragenlijsten zelf zijn voor u geen kosten verbonden. Deze kosten zijn al bij de behandeling inbegrepen.

Annulering

Gesprekken die wegens verhindering niet door kunnen gaan, worden bij de patiënt zelf in rekening gebracht: de eerste keer ad € 24,00, daarna ad € 48,00, tenzij men uiterlijk 24 uur van tevoren heeft afgezegd. Wanneer verzuimde afspraken tot twee keer toe niet (tijdig) worden afgezegd, worden eerder gemaakte afspraken geannuleerd en dient u zelf contact op te nemen voor overleg en/of voor het maken van een nieuwe afspraak.

Betaling via uw zorgverzekeraar of Fa-med

Fa-med verzorgt in mijn praktijk het innen van nota’s in verband met verzuim en de particuliere nota’s voor het geval u er voor mocht kiezen de behandeling geheel zelf te betalen.

U dient Fa-med  altijd zelf binnen 30 dagen te betalen, ook als uw verzekering (een deel van de) kosten vergoedt en het vergoede bedrag later aan u zal overmaken. Het is belangrijk dat u zich aan deze betalingstermijn houdt om onnodige rente- en incassokosten te voorkomen.  Geeft u ook adreswijzigingen s.v.p. tijdig door.

Wilt u reageren op een nota van Fa-med of heeft u een specifieke vraag over uw betalingen, ga dan naar:

www.notavanfamed.nl

Of bel tussen 8 en 18.00 uur:  0900-0885 ( E 0,15 p.m.).  

Indien u niet in staat bent om uw nota op tijd te betalen neem dan contact op met Fa-med via bovenstaand nummer. Een nieuw origineel van uw nota kunt u aanvragen bij Fa-med via 0900-0882 (E1,30 per gesprek)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><<><<><><>><>

Bij voortijdig afbreken van de behandeling in de BGGZ, tijdens of kort na de intake, geldt een Onvolledig Behandeltarief van 192,92 euro. Dit wordt bij de verzekeraar in rekening gebracht.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Overige, minder belangrijke informatie

Voor de volledigheid voeg ik hieronder nog informatie toe over “onverzekerd zijn” en “volledig zelf betalen van de behandeling.” Voor mijn meeste cliënten is deze informatie niet van belang.

Ook voeg ik onderaan een lijst van verzekeringen toe waarmee ik een contact afsloot.

Tarieven bij onverzekerd zijn.

Patiënten die ondanks de wettelijke verplichting niet verzekerd zijn, moeten zelf de kosten dragen. Ook wanneer het aantal door uw verzekering vergoede sessies psychologie overschreden wordt,  moet u verdere sessies geheel zelf voldoen, volgens het tarief  ad € 96,00 per sessie. Ook als u er voor kiest om niet uw verzekering aan te spreken en de behandeling zelf te betalen, is het tarief bij stressklachten en verwerkingsproblematiek per gesprek van 45 minuten 96 euro. (Zie ook hieronder) Als u verzekerd bent bij en verzekeraar waar ik geen contract mee heb afgesloten, zoals DWW of In Holland, zult u een deel van de behandeling zelf moeten betalen. Informeert u hierover bij uw zorgverzekering!

Tarieven bij zelf betalen

U kunt er ook voor kiezen een behandeling geheel zelf te betalen. Daarbij ben ik als behandelaar wel gebonden aan regelgeving. Gaat het om zorg die tot het verzekerde pakket behoort, dan mag ik  geen aparte gesprekken declareren maar moet ik telkens een nota schrijven van 5 of 8 gesprekken, dus als Korte, Middellange of Transitie-behandeling.

Gaat het echter om zorg die niet tot het verzekerde pakket behoort maar wel als zorg kan worden aangemerkt, dan kan de behandeling per gesprek als consult aan de patiënt in rekening gebracht worden.

In mijn praktijk kunt u per gesprek betalen bij de behandeling van overspannenheid of rouw of van andere zogenaamde “aanpassingsstoornissen”.

Beseft u wel dat eenzelfde behandeling zonder kosten verzorgd wordt door uw huisarts zelf of door de POHG-GGZ of aan het Maatschappelijk Werk.

In mijn praktijk is het uurtarief in 2018: 96 euro per 45 minuten.

Lijst van gecontracteerde verzekeraars

Ik heb contracten afgesloten  met:

–Zilveren Kruis/Achmea

–CZ

–VGZ

–Menzis

–de Friesland

–Multizorg

–DSW

Vaak zijn kleine verzekeraars weer onderdeel van grotere verzekeraars. Bij VGZ hoort bijvoorbeeld ook Achmea, FBTO. Bij CZ horen Ohra en Delta Loyd. Onder DSW vallen weer Stad Holland/inTwente/Anno12, terwijl bijvoorbeeld Agis inmiddels opgegaan is in Zilveren Kruis.

Stelt u zichzelf ook goed bij de hoogte bij uw Zorgverzekeraar!